Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Estructura organitzativa

Consulteu en aquest apartat la informació sobre llocs de treball, volum de contractes temporals, convocatòries i resultats de selecció externa, relació d'empreses adjudicatàries de serveis i integrants del Comitè d'Empresa.

Relació de llocs de treball:

A continuació es detalla la següent informació relacionada amb els recursos humans del Consorci:

Tipus de contracte i relació de llocs de treball.

Normativa interna per a la promoció del personal i per a possibles noves contractacions. Vegeu pdf

Altres documents relatius a l'estructura administrativa:

Volum de contractes temporals (subscrits via Empreses de treball temporal o via Plans d'ocupació):

Relació d’empreses adjudicatàries de serveis d’informació turística:

Nombre de persones integrants del Comitè d'Empresa.

Convocatòries i resultats dels processos de selecció externa:

Ofertes de treball

Convocatòries en curs: 

Convocatòries tancades:

 • Procés selectiu 2/2024 d’informador/es per a cobrir les necessitats del Servei d’Atenció al Turista. Vegeu pdf
 • Procés selectiu 1/2024 Direcció d’Àrea de Màrqueting. Resolució: 26/02/2024. Vegeu pdf
 • Borsa de treball 1/2023 d'informador/es per a cobrir les necessitats del Servei d'Atenció al Turista Vegeu pdf
 • Procés selectiu Gerent. Resolució: 22/06/2022. Vegeu pdf 
 • Procés selectiu 2/2022 Tècnic/a Superior de Marketing Digital. Resolució: 13/06/2022. Vegeu pdf
 • Procés selectiu 1/2020 Director/a Àrea de Marketing. Resolució: 3/03/2021. Vegeu pdf
 • Procés selectiu 6/2019 Tècnic/a superior d' administració general, responsable de contractació. Resolució: 4/11/2019. Vegeu pdf 
 • Procés selectiu 2/2019 Tècnic de l'Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió. Projecte Enquesta Perfil Turista. Resolució: 29/04/2019. Vegeu pdf
 • Procés selectiu 3/2018 Tècnic superior de Suport a les relacions internacionals. Resolució: 4/12/2018. Vegeu pdf
 • Procés selectiu 2/2018 Cap de Relacions (Manager). Resolució: 3/12/2018. Vegeu pdf
 • Procés selectiu 1/2018 Responsable de Contractació. Resolució: 21/06/2018. Vegeu pdf


Conveni col·lectiu:

El personal de Turisme de Barcelona es regeix pel Conveni d'Oficines i Despatxos de Catalunya. Vegeu pdf


Seus i oficines:

D'acord amb l'article 2 dels Estatuts, el Consorci de Turisme de Barcelona té la seva seu social al Passatge de la Concepció, núm. 7-9 de Barcelona.

D'acord amb l'article 4 punt 8, el Consorci de Turisme de Barcelona persegueix l'assoliment, d'acord amb el seu objecte, de la finalitat de, entre d'altres, gestionar instal·lacions i equipaments d'interès turístic o d'interès per a Barcelona. Per portar endavant les funcions, Turisme de Barcelona suma a la seu central i el centre de logística i call center, una xarxa d'oficines i punts d'informació:

Seu central 

Passatge de la Concepció, 7-9. 08008 Barcelona

Telèfon: 933 689 700

Centre de logística i call center 

Carrer Alegre de Dalt, 26. 08024 Barcelona 

Telèfon: 932 853 832

Oficines i punts d'informació