Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Responsabilitat social corporativa

Turisme de Barcelona està compromès amb la gestió responsable i sostenible de l'entitat i entén aquests dos conceptes com a amplis i transversals.

El nostre objectiu en matèria de responsabilitat social és augmentar la qualitat dels processos interns i convertir-nos en un referent, tot fomentant els valors en el marc de la nostra activitat.

És per aquest motiu que, encara que al llarg de 2018 s'han elaborat una Diagnosi i un Pla d'Accions de Responsabilitat Social Corporativa, ara s'aposta per parlar de Responsabilitat Social Compartida en el doble vessant, intern i de destinació.

D'aquesta manera, els valors de la responsabilitat social s'impregnen en els diferents programes que impulsa la nostra entitat i s'implica els diferents grups d'interès, amb la intenció que la responsabilitat sigui compartida i participativa.

Tenint en compte la transversalitat dels conceptes sostenibilitat i responsabilitat, Turisme de Barcelona ha classificat el marc d'acció en cinc eixos estratègics, que al seu torn es divideixen en diversos àmbits:

  • Sostenibilitat ambiental
  • Sostenibilitat social
  • Bon govern
  • Sostenibilitat cultural
  • Sostenibilitat econòmica


Aquest Pla d'Accions d’RSC està impulsat per la Comissió de Responsabilitat Social, que és l'òrgan encarregat de fomentar i fer el seguiment de les accions.

Paral·lelament, la Mesa de Sostenibilitat, integrada per persones de diferents departaments i responsabilitats, treballa per identificar els reptes del Consorci en cada un dels eixos de la sostenibilitat i proposar accions concretes.

Des de la constitució el 2018 i fins a mitjan 2019 la Mesa ha identificat 45 reptes i més de 100 propostes d'accions relacionades amb ells.

Memòria de Sostenibilitat. Vegeu pdf.

Política de Turisme Responsable de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf. 

Pla Clima. Estratègia Turisme Sostenible de Barcelona Turisme. Vegeu pdf.