Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Qui som

El Consorci de Turisme de Barcelona va ser creat l'any 1993 per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona Promoció, amb l'objectiu de promocionar el turisme a Barcelona.

MISSIÓ

La missió del Consorci Turisme de Barcelona és projectar, dinamitzar i posicionar Barcelona com a Destinació Turística Internacional a través del coneixement de la seva cultura i idiosincràsia a partir d’una oferta de valor afegit i d’acord uns criteris de segmentació de públics i interessos.  

En la seva missió, Turisme de Barcelona actua com agent facilitador per fer excel·lir l’activitat al votant de l’economia del visitant mitjançant la projecció d'una destinació aspiracional i transformadora que ofereix uns valors que permeten poder viure i conviure en un entorn ple de vida, sostenible, responsable, i compromesa amb els criteris dels objectius de desenvolupament sostenible, tot reforçant la seva marca i propiciant la dinamització i el retorn, material i immaterial, generat pels visitants. 

Tot plegat amb l’objectiu de repercutir l’economia del visitant al conjunt de la ciutadania i de l’economia de la ciutat i del seu radi d’influència.

 • Treballa per construir reputació internacional de la Destinació d’acord amb la marca Barcelona.
 • Orienta el públic internacional per aprofitar el màxim la destinació.
 • Capta esdeveniments de referència per generar activitat econòmica, dinamitzar sectors productius i crear benestar. 
 • Ajuda, com agent facilitador, a fer créixer els negocis d’acord amb les noves tendències. 

VISIÓ

La visió de Turisme és ser i actuar com a referent, nacional i internacional, en matèria de promoció i màrqueting al servei de l’economia i del sector turístic des dels valors de la sostenibilitat i l’entesa publica privada.

VALORS

Els valors corporatius són els següents:

 • Compromís: Per fer una societat més justa socialment, treballem amb el compromís social, econòmic i mediambiental participant i col·laborant amb totes les entitats i teixit social i econòmic tot promovent pràctiques RSC. 
 • Qualitat: Apliquem i treballem en base a criteris de qualitat en tota la nostra gestió tot garantint la sostenibilitat de la destinació.  
 • Innovació: Promovem la innovació i el progrés en matèria turística. 
 • Visió holística: Tenir una perspectiva global per assolir els objectius traçats i d’acord amb una determinada visió de la cultura i del territori en tot el seu abast.  
 • Emprenedoria: actuem de plataforma de captació i enlairament de les iniciatives empresarials mitjançant acompanyament i assessorament en matèria de turisme i coneixement de màrqueting.
 • Coneixement: La nostra experiència i coneixement permet fer reeixir nous projectes de negoci i mantenir alt el grau de fidelització.  
 • Excel·lència i expertesa en la gestió de l’empresa i en la prestació de serveis al visitant i captació de turisme de reunions i de lleure.