Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Qui som

El Consorci de Turisme de Barcelona va ser creat l'any 1993 per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona Promoció, amb l'objectiu de promocionar el turisme a Barcelona.

MISSIÓ

La missió del Consorci Turisme de Barcelona és projectar, dinamitzar i posicionar Barcelona com a Destinació Turística Internacional a través del coneixement de la seva cultura i idiosincràsia a partir d’una oferta de valor afegit i d’acord amb uns criteris de segmentació de públics i interessos.  

En la seva missió, Turisme de Barcelona actua com agent facilitador per fer excel·lir l’activitat al voltant de l’economia del visitant mitjançant la projecció d'una destinació aspiracional i transformadora que ofereix uns valors que permeten poder viure i conviure en un entorn ple de vida, sostenible, responsable, i compromesa amb els criteris dels objectius de desenvolupament sostenible, tot reforçant la seva marca i propiciant la dinamització i el retorn, material i immaterial, generat pels visitants. 

Tot plegat amb l’objectiu de repercutir l’economia del visitant al conjunt de la ciutadania i de l’economia de la ciutat i del seu radi d’influència.

 • Treballa per construir reputació internacional de la Destinació d’acord amb la marca Barcelona.
 • Orienta el públic internacional per aprofitar el màxim la destinació.
 • Capta esdeveniments de referència per generar activitat econòmica, dinamitzar sectors productius i crear benestar. 
 • Ajuda, com agent facilitador, a fer créixer els negocis d’acord amb les noves tendències. 

VISIÓ

La visió de Turisme és ser i actuar com a referent, nacional i internacional, en matèria de promoció i màrqueting al servei de l’economia i del sector turístic des dels valors de la sostenibilitat i l’entesa pública privada.

VALORS

Els valors corporatius són els següents:

 • Compromís: Per fer una societat més justa socialment, treballem amb el compromís social, econòmic i mediambiental participant i col·laborant amb totes les entitats i teixit social i econòmic tot promovent pràctiques RSC. 
 • Qualitat: Apliquem i treballem en base a criteris de qualitat en tota la nostra gestió tot garantint la sostenibilitat de la destinació.  
 • Innovació: Promovem la innovació i el progrés en matèria turística. 
 • Visió holística: Tenir una perspectiva global per assolir els objectius traçats i d’acord amb una determinada visió de la cultura i del territori en tot el seu abast.  
 • Emprenedoria: Actuem de plataforma de captació i enlairament de les iniciatives empresarials mitjançant acompanyament i assessorament en matèria de turisme i coneixement de màrqueting.
 • Coneixement: La nostra experiència i coneixement permet fer reeixir nous projectes de negoci i mantenir alt el grau de fidelització.  
 • Excel·lència i expertesa en la gestió de l’empresa i en la prestació de serveis al visitant i captació de turisme de reunions i de lleure.