Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Imatge corporativa

Turisme de Barcelona aplica en les seves publicacions els criteris establerts en el «Manual d’Imatge Corporativa».

Les normes gràfiques de la identitat corporativa de Turisme de Barcelona es troben recollides en el «Manual d’Imatge Corporativa». Així mateix, el «Manual de Publicacions» preveu la normativa aplicable als diferents suports gràfics tant online com offline. És l’instrument que dota de coherència i homogeneïtat a la utilització de la marca de Turisme de Barcelona.

Manual d’Imatge Corporativa

Manual d’Imatge Corporativa - descarregueu aquí.

Manual de Publicacions

Manual de Publicacions - descarregueu aquí.