Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Informació corporativa

Consulteu la informació corporativa del Consorci de Turisme de Barcelona: com i quan es va constituir, quina és la filosofia de treball, el portal de transparència que aglutina tota la informació pública, el perfil del contractant i altres informacions d'interès.