Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Sostenibilitat

El turisme sostenible és un sistema en el qual participen visitants, població resident, territori natural i patrimoni, amb la implicació d'una gran diversitat d'agents públics i privats. A continuació, trobareu recursos i eines per millorar les pràctiques i enfortir el compromís amb la sostenibilitat.