Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

DISTINCIÓ SAFE TRAVELS A BARCELONA

Turisme de Barcelona atorga el segell de seguretat sanitària homologada internacionalment per la WTTC

Catedral de Barcelona ©AL PHT Air Picture TAVISA

Que és el Segell Safe Travels

SAFE TRAVELS és un segell que reconeix els protocols de viatge segur a escala mundial. El segell és promogut per The World Travel & Tourism Council (WTTC). Aquest distintiu permet als viatgers reconèixer a qualsevol país del món, les empreses, entitats i destinacions que hagin adoptat protocols normalitzats de mesures de seguretat i prevenció enfront de la COVID-19 .

Turisme de Barcelona i el World Travel & Tourism Council (WTTC) han arribat a un acord a través del qual el Consorci és l'organisme encarregat d'atorgar el segell Safe Travels a les empreses del sector turístic que compleixin els requisits corresponents. 

Quins avantatges proporciona el segell SAFE TRAVELS

  • Beneficiar-se d'un segell reconegut internacionalment, desenvolupat en col·laboració amb els membres del WTTC i organitzacions internacionals de referència, que segueix les directrius de l'Organització Mundial de la Salut.
  • El segell és important de cara als professionals i als agents del sector, ja que acredita la implementació de mesures de seguretat i prevenció enfront de la pandèmia.
  • El distintiu transmet un missatge de confiança als viatgers a l'hora de poder gaudir de viatges segurs.
  • Es pot fer ús del segell a les plataformes digitals i mitjans comunicatius, seguint les indicacions i requisits determinats per la WTTC.

A qui va adreçat i quin cost té

  • Va adreçat a totes les empreses i entitats turístiques de la destinació Barcelona i aquelles relacionades amb el visitant. 
  • El cost de gestió del segell és de 25 euros més IVA.
  • Les empreses membre de Turisme de Barcelona estan bonificades, les despeses de gestió les assumeix el Consorci.
  • La Diputació de Barcelona cobreix el cost de les empreses de comarques de Barcelona signants del Compromís Biosphere.

 Requisits per optar al SAFE TRAVELS 

Les empreses i entitats del sector turístic hi poden optar acreditant documentalment una de les següents condicions:

  • Disposar d' una certificació o segell de mesures de prevenció enfront de la COVID-19 atorgada per una empresa de certificació oficial
  • Haver estat reconeguda amb el Compromís per la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere amb posterioritat a setembre del 2020 o haver obtingut la renovació després d’aquesta data. 


Us animem a sol·licitar el nou segell de seguretat i sanitat internacional. Ho podeu fer omplint aquest formulari o enviant un correu a sustainable@barcelonaturisme.com  

Empreses amb el segell Safe Travels