Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Porta de Catalunya

Barcelona es la porta d’entrada de Catalunya, un territori ric i variat, amb un patrimoni històric i cultural únic i una gastronomia reconeguda mundialment. Hi ha una Catalunya per a cada visitant però el millor és gaudir-les totes!

Barcelona és reconeguda com una de les destinacions turístiques més dinàmiques de la mediterrània que traspassa els seus límits administratius. El seu atractiu va molt més enllà de la marca Barcelona, i es distribueix de manera uniforme a través de tot el territori català. Seguint el litoral per tota la costa fins arribar a l'interior, l'esquema dels atractius s’estén per tota la regió a través de les diferents marques turístiques

Avui la Destinació Barcelona és la porta d’entrada a Catalunya i disposa d'una gran diversitat d’oferta gràcies a les diferents marques i punts d’interès, des de Lleida fins als Pirineus, les Terres de l’Ebre, Costa Brava, Costa Daurada, Costa Barcelona, Vall d’Aran i Barcelona. Amb una extensa xarxa de transport per carretera i ferroviària que permet gaudir des del mar fins a la muntanya a menys de dues hores, i viure la natura amb la pràctica tot tipus d’esports d’hivern, activitats de senderisme i de muntanya, o participar en les tradicions i les múltiples propostes culturals de ciutats que tenen l’empremta de grans artistes catalans universals.  

Turisme urbà i naturalesa formen un binomi indissociable i complementari per a un turisme sostenible, de valor afegit, socialment responsable, econòmicament divers i molt transversal, per gaudir, observar i conèixer la naturalesa i les expressions culturals associades d’una manera respectuosa amb l’entorn i enriquidora per al visitant.