Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Barcelona Mar

Cent quilòmetres de litoral, platges certificades, ports esportius, espais naturals, la mar Mediterrània i unes condicions climatològiques excepcionals fan de Barcelona la destinació urbana i marítima ideal.

Treballem per posar en valor i difondre els atributs vinculats a la cultura i tradició marítima, l'activitat pesquera, així com les activitats nàutiques, les aquàtiques i subaquàtiques associades a Barcelona que la converteixen en una destinació turística marítima ideal.

FUNCIONS

  • Promocionar l'oferta nàutica i marítima de la destinació Barcelona, així com el patrimoni, les tradicions i la gastronomia locals vinculats al mar i litoral.
  • Dotar la marca Barcelona de nous atributs associats al mar per tal d'arribar a nous segments de mercat.
  • Contribuir a difondre i promoure el patrimoni, les tradicions, els oficis, la gastronomia i la cultura vinculats a l'activitat marítima i pesquera.
  • Contribuir al desenvolupament de les activitats nàutiques, marítimes, aquàtiques i subaquàtiques, fer-ne difusió i promoure’n el consum.
  • Difondre i promoure la utilització de les instal·lacions nàutiques en l'àmbit de l'esport aficionat i professional.

ELS NOSTRES MEMBRES

Són membres del programa les institucions, entitats i empreses vinculades a la cultura, l'oferta i les activitats nàutiques, marítimes, aquàtiques i subaquàtiques i pesqueres de Barcelona i Costa Barcelona:

  • Empreses d'esports nàutics i activitats aquàtiques i subaquàtiques.
  • Empreses de xàrter i lloguer d'embarcacions.
  • Equipaments culturals marítims.
  • Entitats i institucions.
  • Confraries de pescadors.