Barcelona Turisme
TikTok Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Planificació i avaluació

Planificació de treball de Turisme de Barcelona i també la relació d'estudis i informes encarregats a tercers i de la memòria anual de l'activitat del Consorci. Consulteu la planificació de treball de Turisme de Barcelona així com la relació d'estudis i informes encarregats a tercers i la memòria anual de l'activitat del Consorci.

Planificació i avaluació de l'activitat

Pla estratègic de treball

El Pla d'Empresa és el principal document de planificació del Consorci, que recull les prioritats d'actuació de Turisme de Barcelona.

  • Pla d'Empresa 2020 de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf
  • Pla d'Empresa 2019 de Turisme de Barcelona. Vegeu pdf

Relació dels estudis i informes encarregats a tercers pel desenvolupament de les activitats del Consorci:

www.observatoriturisme.barcelona

Memòria anual d’activitat:

Les memòries d'activitat del Consorci de Turisme de Barcelona proporcionen anualment un resum de les tasques portades a terme en l'any en curs.