Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Objectius
Els principals objectius del Programa Barcelona Sports son:

  • Promocionar els principals esdeveniments esportius de dimensió internacional que genera la ciutat.

  • Promocionar Barcelona com una destinació de turisme esportiu.

  • Posicionar Barcelona com a ciutat de l’esport a nivell internacional.
Contacteu amb Barcelona Sports
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 93 368 9700
[+34] 93 368 0701
promocio@barcelonaturisme.cat