Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Contacteu amb Barcelona Shopping City
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
shopping@barcelonaturisme.cat
Barcelona Shopping Line