Barcelona Turisme
Google+ Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Estadístiques de turisme a Barcelona Fa més de 20 anys que Turisme de Barcelona elabora indicadors sobre l'activitat turística de la ciutat de Barcelona, a partir de treballs de camp propis i de fonts ja existents. Algunes de les enquestes mitjançant les quals s'obtenen els principals resultats són: l'enquesta a directors d'hotel i l'enquesta a turistes que visiten la ciutat. Les dades generades es recullen en informes i publicacions des de 1989.
Coneixement

+ Exercici 2016:

- Informe de l’activitat turística a Barcelona 2016. [Cat/Es/En]

- Estadístiques de turisme 2016. Barcelona: ciutat i entorn. [Cat/Es/En]

- Dades anuals d’activitat turística 2016 a Barcelona ciutat.[Cat]

- Informe de l'activiat turística a Barcelona 2016. [Cat/Es/En]


+ Exercici 2017:

- Dades d’activitat turística 2017 a Barcelona ciutat. Anual provisional 2017.(Demanda i Oferta). [Cat]

- Informe d'oferta hotelera a Barcelona ciutat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Desembre 2017 [Cat]


+ Exercici 2018:

- Demanda turistes en hotels a Barcelona ciutat 2018. [Cat]

Recerca
Informes d'activitat turística de Barcelona, amb més profunditat: 
- Activitat de creuers a Barcelona. Impacte sobre l'economia catalana i perfil socioeconòmic del creuerista (2014). [Cat]
- The European Cities Marketing Benchmarking Report 2016-2017. Comanda [En] Resum executiu [En]
Arxiu

Estadístiques i altres publicacions consultables d'anys anteriors:

Contacteu amb Estudis i Estadístiques
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 680 701
estudis@barcelonaturisme.cat
Diputacio Barcelona Bric Consulting Cegos DYM Market Resarch