Barcelona Turisme
Google+ Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Estadístiques de turisme a Barcelona Fa més de 20 anys que Turisme de Barcelona elabora indicadors sobre l'activitat turística de la ciutat de Barcelona, a partir de treballs de camp propis i de fonts ja existents. Algunes de les enquestes mitjançant les quals s'obtenen els principals resultats són: l'enquesta a directors d'hotel i l'enquesta a turistes que visiten la ciutat. Les dades generades es recullen en informes i publicacions des de 1989.
Coneixement
Coneixement

 - Estadístiques de turisme 2016. Barcelona: ciutat i entorn.

Recull les principals dades de l’activitat turística, enguany, per primera vegada, la publicació integra les dades de la ciutat de Barcelona i les de l’entorn en taules unificades que inclouen informació de la ciutat i del conjunt de la Destinació.També s’han incorporat dades dels diferents tipus d’allotjament turístic dels quals es disposa d’informació. [Pdf]


- Dades anuals d’activitat turística 2016 a Barcelona ciutat.

Conté dades de demanda i oferta d’hotels, pensions, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic. També volum de passatgers al port i aeroport de Barcelona ciutat. [Pdf]


- Dades d’activitat turística 2017 a Barcelona ciutat. Anual provisional 2017.

Conté dades de demanda i oferta d’hotels, pensions i apartaments turístics. També volum de passatgers al port i aeroport de Barcelona ciutat. [Pdf]


- Observatori del turisme a Barcelona.

Presentació OTB: objectius, àmbit geogràfic i línies de treball. [Pdf]


Recerca
Recerca
Informes d'activitat turística de Barcelona, amb més profunditat:
  • Informe Anual Turisme a Barcelona 2015. [Pdf]
  • Informe Oferta Hotelera. Desembre 2017 [Pdf]
  • Activitat de creuers a Barcelona. Impacte sobre l'economia catalana i perfil socioeconòmic del creuerista (2014). [Pdf]
  • The European Cities Marketing Benchmarking Report 2016-2017. Comanda [Pdf] Resum executiu [Pdf]
Arxiu

Estadístiques i altres publicacions consultables d'anys anteriors:

Contacteu amb Estudis i Estadístiques
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 680 701
estudis@barcelonaturisme.cat
Diputacio Barcelona Bric Consulting Cegos DYM Market Resarch