Barcelona Turisme
Google+ Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Perfil del Contractant
En compliment del que estableix la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Turisme de Barcelona facilita l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual:
Principis i instruccions de contractació
Els procediments de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona es fonamenten en el respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Les normes internes de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona garantitzen el compliment d'aquests principis i imposen als òrgans de contractació una actuació en tot moment orientada a la satisfacció dels principis mencionats.
 • Normes internes de contractació de Turisme de Barcelona. Veure Pdf
Licitacions en curs
Licitacions adjudicades
Convenis de col·laboració
En compliment del que estableix la Llei 19/2016 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Turisme de Barcelona facilita l'accés públic a la informació relativa als convenis de col·laboració subscrits amb administracions, entitats i organismes públics:
Convenis de col·laboració

Acord de col·laboració intramunicipal entre Barcelona Activa i Barcelona Turisme en el marc del programa de Plans d'Ocupació municipals 2017.

 • Data de signatura: 17/04/2017
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració entre el Consorci de Turisme de Barcelona i el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella pel Programa Barcelona Food & Wine.

 • Data de signatura: 6/03/2017
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració entre el Consorci de Turisme de Barcelona i el Gremi de Flequers de Barcelona pel programa Barcelona Food & Wine.

 • Data de signatura: 20/02/2017
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració entre Barcelona Turisme i la Fundació Banc de Recursos.

 • Data de signatura: 8/02/2017
 • Acord. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2016, en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 17/10/2016
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, el Consorci de Turisme de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, "Destinació Barcelona" 2016.

 • Data de signatura: 12/09/2016
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre infraestructures ferroviàries de Catalunya, Turisme de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme per a la implantació de dos punts d'informació turística a les Terminals 1 i 2 de l'Aeroport (L9 Sud).

 • Data de signatura: 2/06/2016
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2015, en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 15/12/2015
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, el Consorci de Turisme de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, per a la definició i creació del Programa "Barcelona és molt més".

 • Data de signatura: 18/05/2015
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de Recerca i Desenvolupament entre l'Empresa Consorci de Turisme de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya / Centre d'Innovació i Tecnologia UPC.

 • Data de signatura: 9/02/2015
 • Conveni. Vegeu Pdf

Contacta amb Turisme de Barcelona
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
info@barcelonaturisme.com