Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter
Àrea restringida
Recordar clau

Introdueixi el correu de contacte on podem enviar-li la seva clau d’accés

Perfil del Contractant
Informació de Contacte
Consorci de Turisme de Barcelona
Servei de Contractació
Passatge de la Concepció, 7-9, 08008 - Barcelona
Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 14:30 hores.
Dimarts i dijous de 09:00 a 14:30 i de 15:30 a 18:30 hores.
Telèfon: 933689700
Correu electrònic: contractacio@barcelonaturisme.com
Adreça web: professional.barcelonaturisme.com/Professionals/corporatiu/perfil-contractant/

En compliment del que estableix la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Turisme de Barcelona facilita l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual:
Principis i instruccions de contractació
Els procediments de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona es fonamenten en el respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

Les normes internes de contractació del Consorci de Turisme de Barcelona garantitzen el compliment d'aquests principis i imposen als òrgans de contractació una actuació en tot moment orientada a la satisfacció dels principis mencionats.
 • Normes internes de contractació de Turisme de Barcelona. Veure Pdf
Adjudicacions directes
Licitacions en curs
Adjudicacions
Convenis de col·laboració i encomanes de gestió
En compliment del que estableix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consorci de Turisme de Barcelona facilita l'accés públic a la informació relativa als convenis de col·laboració i les encomanes de gestió subscrits amb administracions, entitats i organismes públics:
Convenis de col·laboració

Acord de col·laboració entre el Gremi d'Hotels de Barcelona i Turisme de Barcelona per a la utilització del plànol de Barcelona, propietat de Turisme de Barcelona.

 • Data de signatura: 06/06/2019
 • Acord. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per l'execució conjunta d'actuacions d'internacionalització, en el marc del programa "Plan intercional de pomoción", cofinançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), pel període 2019-2020.

 • Data de signatura: 09/05/2019
 • Acord. Vegeu Pdf

Addenda Conveni de col·laboració entre el Consorci Turisme de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per l'actuació IMEX Frankfurt 2019.

 • Data de signatura: 09/05/2019
 • Addenda al Conveni. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració entre l'Associació del Passeig de Gràcia i Turisme de Barcelona.

 • Data de signatura: 26/02/2019
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de esponsorització entre el Consorci de Turisme de Barcelona i Vueling Airlines S.A. per al desenvolupament d'accions conjuntes de màrqueting.

 • Data de signatura: 21/02/2019
 • Acord. Vegeu Pdf

Addenda Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona "Destinació Barcelona 2018-2019".

 • Data de signatura: 30/01/2019
 • Addenda al Conveni. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració entre la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica i el Consorci de Turisme de Barcelona, relatiu a la celebració del III Congrés Català de la Cuina.

 • Data de signatura: 29/01/2019
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració comercial entre l'Associació de Celíacs de Catalunya i el Consorci de Turisme de Barcelona.

 • Data de signatura: 01/01/2019
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració entre la Basílica de Santa Maria del Pi i el Consorci de Turisme de Barcelona, relatiu a la Barcelona Card/ Barcelona Card Express.

 • Data de signatura: 01/01/2019
 • Acord. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i el Consorci Turisme de Barcelona, per al desenvolupament del programa Barcelona Shopping City.

 • Data de signatura: 10/12/2018
 • Conveni. Vegeu Pdf

Contracte de patrocini publicitari entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci de Turisme de Barcelona, per la festa de Benvinguda dels assistents a la Fira IBTM World 2018.

 • Data de signatura: 27/11/2018
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci de Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2018, en el Consell de Direcció de l'Agencia Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 29/10/2018
 • Conveni. Vegeu Pdf

Acceptació de pròrroga del conveni de col·laboració entre Turisme de de Barcelona i el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a la inclusió del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Jardí Botànic de Barcelona a la Barcelona Card i la Barcelona Card Express.

 • Data de signatura: 25/10/2018
 • Conveni. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració entre Icària Iniciatives Socials SAL i el Consorci de Turisme de Barcelona relatiu a l'esdeveniment Bussines With Social Value.

 • Data de signatura: 11/10/2018
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració de promoció entre l'Associació Vinícola Catalana i el Consorci de Turisme de Barcelona.

 • Data de signatura: 06/09/2018
 • Acord. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona “Destinació Barcelona 2018-2019”.

 • Data de signatura: 14/03/2018
 • Acord. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre Turisme de de Barcelona i el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a la inclusió del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Jardí Botànic de Barcelona a la Barcelona Card i la Barcelona Card Express.

 • Data de signatura: 8/03/2018
 • Conveni. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració intramunicipal entre Barcelona Activa i Turisme de Barcelona en el marc del programa de Plans d'Ocupació municipals 2018.

 • Data de signatura: 13/02/2018
 • Acord. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i el Consorci Turisme de Barcelona, per a la promoció d’establiments artesans en el Barcelona Shopping City.

 • Data de signatura: 12/12/2017
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de col·laboració intramunicipal entre Barcelona Activa i Turisme de Barcelona en el marc del programa de Plans d'Ocupació municipals 2017.

 • Data de signatura: 18/04/2017
 • Acord. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2017, en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 02/02/2017
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2016, en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 17/10/2016
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, el Consorci de Turisme de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, "Destinació Barcelona" 2016.

 • Data de signatura: 12/09/2016
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre infraestructures ferroviàries de Catalunya, Turisme de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme per a la implantació de dos punts d'informació turística a les Terminals 1 i 2 de l'Aeroport (L9 Sud).

 • Data de signatura: 2/06/2016
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2015, en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 15/12/2015
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, el Consorci de Turisme de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, per a la definició i creació del Programa "Barcelona és molt més".

 • Data de signatura: 18/05/2015
 • Conveni. Vegeu Pdf

Conveni de Recerca i Desenvolupament entre l'Empresa Consorci de Turisme de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya / Centre d'Innovació i Tecnologia UPC.

 • Data de signatura: 9/02/2015
 • Conveni. Vegeu Pdf

Encomanes de gestió
Contacta amb Turisme de Barcelona
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
info@barcelonaturisme.com