Barcelona Turisme
Pinterest Youtube Instagram facebook Twitter

Turisme de Barcelona

Twitter
Suivez-nous sur:
Aire restreinte
Rappeler clé

Introduisez le courriel de contact où on peut vous envoyer votre clé d’accès

Profil du contractant
Conformément à la loi 19/2014 sur la transparence, l'accès à l'information publique et à la bonne gouvernance, le consortium de Turisme de Barcelona fournit l'accès public aux informations relatives à son activité contractuelle :
Principes et instructions de souscription
Les procédures de souscription du consortium de Turisme de Barcelona se basent principalement sur le respect des principes de publicité, concurrence, transparence, confidentialité, égalité et non-discrimination.

Les normes internes de souscription du consortium de Turisme de Barcelona garantissent le respect de ces principes et imposent aux organes de souscription des actions visant toujours à répondre aux principes mentionnés.
 • Normes internes de souscription de Turisme de Barcelona. Voir Pdf
Appels d'offre en cours
Appels d'offres attribués
Accords de collaboration
Conformément à ce qu'établit la loi 19/2016 de transparence, accès à l'information et bonne gestion, le Consortium de Tourisme de Barcelone fournit l'accès public à l'information relative aux accords de collaboration souscrits avec des administrations, des entités et des organismes publics :
Accords de collaboration

Acord de col·laboració entre Turisme de Barcelona i l'Associació del Passeig de Gràcia.

 • Data de signatura: 26/02/2019
 • Acord. Vegeu Pdf

Acord de esponsorització entre el Consorci de Turisme de Barcelona i Vueling Airlines S.A. per al desenvolupament d'accions conjuntes de màrqueting.

 • Data de signatura: 21/02/2019
 • Acord. Voir Pdf

Addenda Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona "Destinació Barcelona 2018-2019".

 • Data de signatura: 30/01/2019
 • Addenda al Conveni. Voir Pdf

Acord de col·laboració entre la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica i el Consorci de Turisme de Barcelona, relatiu a la celebració del III Congrés Català de la Cuina.

 • Data de signatura: 29/01/2019
 • Acord de col·laboració comercial entre l'Associació de Celíacs de Catalunya i el Consorci de Turisme de Barcelona.

  • Data de signatura: 01/01/2019
  • Acord. Voir Pdf

 • Acord. Voir Pdf

Acord de col·laboració entre la Basílica de Santa Maria del Pi i el Consorci de Turisme de Barcelona, relatiu a la Barcelona Card/ Barcelona Card Express.

 • Data de signatura: 01/01/2019
 • Acord. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i el Consorci Turisme de Barcelona, per al desenvolupament del programa Barcelona Shopping City.

 • Data de signatura: 10/12/2018
 • Conveni. Voir Pdf

Contracte de patrocini publicitari entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci de Turisme de Barcelona, per la festa de Benvinguda dels assistents a la Fira IBTM World 2018.

 • Data de signatura: 27/11/2018
 • Conveni. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci de Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2018, en el Consell de Direcció de l'Agencia Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 29/10/2018
 • Conveni. Voir Pdf

Encomana de gestió al Consorci de Turisme de Barcelona per dur a terme les accions de coordinació i gestió sostenible de la destinació, de participació social i de representació internacional de la ciutat de Barcelona.

 • Data de signatura: 29/10/2018
 • Acord. Voir Pdf

Acceptació de pròrroga del conveni de col·laboració entre Turisme de de Barcelona i el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a la inclusió del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Jardí Botànic de Barcelona a la Barcelona Card i la Barcelona Card Express.

 • Data de signatura: 25/10/2018
 • Conveni. Voir Pdf

Acord de col·laboració de promoció entre l'Associació Vinícola Catalana i el Consorci de Turisme de Barcelona.

 • Data de signatura: 06/09/2018
 • Acord. Voir Pdf

Acord de col·laboració entre Icària Iniciatives Socials SAL i el Consorci de Turisme de Barcelona relatiu a l'esdeveniment Bussines With Social Value.

 • Data de signatura: 11/10/2018
 • Acord. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona “Destinació Barcelona 2018-2019”.

 • Data de signatura: 14/03/2018
 • Acord. Voir Pdf

Acord de col·laboració intramunicipal entre Barcelona Activa i Turisme de Barcelona en el marc del programa de Plans d'Ocupació municipals 2018.

 • Data de signatura: 13/02/2018
 • Acord. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre Turisme de de Barcelona i el Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a la inclusió del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Jardí Botànic de Barcelona a la Barcelona Card i la Barcelona Card Express.

 • Data de signatura: 8/03/2018
 • Conveni. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, organisme adscrit al departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i el Consorci Turisme de Barcelona, per a la promoció d’establiments artesans en el Barcelona Shopping City.

 • Data de signatura: 12/12/2017
 • Acord. Voir Pdf

Acord de col·laboració intramunicipal entre Barcelona Activa i Turisme de Barcelona en el marc del programa de Plans d'Ocupació municipals 2017.

 • Data de signatura: 18/04/2017
 • Acord. VoirPdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2017, en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 02/02/2017
 • Conveni. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2016, en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 17/10/2016
 • Conveni. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, el Consorci de Turisme de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, "Destinació Barcelona" 2016.

 • Data de signatura: 12/09/2016
 • Conveni. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre infraestructures ferroviàries de Catalunya, Turisme de Barcelona i l'Agència Catalana de Turisme per a la implantació de dos punts d'informació turística a les Terminals 1 i 2 de l'Aeroport (L9 Sud).

 • Data de signatura: 2/06/2016
 • Conveni. Voire Pdf

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona per a la integració, mitjançant aportació econòmica, per a l'any 2015, en el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme.

 • Data de signatura: 15/12/2015
 • Conveni. Voir Pdf

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, el Consorci de Turisme de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, per a la definició i creació del Programa "Barcelona és molt més".

 • Data de signatura: 18/05/2015
 • Conveni. Voir Pdf

Conveni de Recerca i Desenvolupament entre l'Empresa Consorci de Turisme de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya / Centre d'Innovació i Tecnologia UPC.

 • Data de signatura: 9/02/2015
 • Conveni. Voir Pdf

Contacta amb Turisme de Barcelona
Tel:
Fax:
Mail:
[+34] 933 689 700
[+34] 933 689 701
info@barcelonaturisme.com